Pulse

Over het project

Pulse – Transitienetwerk Cultuur is een netwerk van actoren en steunpunten uit de kunsten, erfgoed en sociaal-culturele sectoren dat samen met de Vlaamse Gemeenschap werkt aan een transitie naar een sociaal-rechtvaardige duurzame samenleving. Initiatieven en acties situeren zich op organisatieniveau, sectorniveau of kunnen cultuursectoroverstijgend zijn.

www.pulsenetwerk.be

Naar bovenNaar overzicht

We make graphics is nu We make.

Een nieuwe naam en een nieuwe website, omdat we ondertussen veel meer zijn dan alleen een grafisch bureau.

Ga verder op wemakegraphics.be